Tình Ca Phạm Duy
  • Ngày đó chúng mình (Khánh Hà)
  • Còn gì nữa đâu (Khánh Hà)
  • Đường em đi (Khánh Hà)
  • Tôi còn yêu, tôi cứ yêu(Tuấn Ngọc)
  • Kiếp nào có yêu nhau (Khánh Hà)
  • Mùa thu Paris (Khánh Hà)
  • Hạ Hồng (Khánh Hà/Tuấn Ngọc)
  • Cành hoa trắng (Khánh Hà)
  • Nắng chiều rực rỡ (Khánh Hà)
  • Ngày tháng hạ (Khánh Hà)

(Khánh Hà Productions)