Giọt Lệ Cho Ngàn Sau

Mắt lệ cho người
Trên tháng ngày đã qua
Như ngọn buồn rơi
Tình tự mùa xuân
Đêm không cùng
Giọt lệ cho ngàn sau
Mùa xuân trên đỉnh bình yên
Như chiếc que diêm
Mùa thu mây ngàn
Lời cuối