Dấu Vết Tình Ta 2

Đêm buồn - Khánh Hà
Đêm nhớ trăng SàiGòn - Vũ Khanh
Giết người trong mộng - Julie
Giọt lệ cho ngàn sau - Tuấn Ngọc
Từ đó khôn nguôi - Thái Hiền
Thu tiễn người - Ý Lan
Tháng giêng và em - Khánh Hà
Từ giọng hát em - Tuấn Ngọc
Dạ khúc cho tình nhân - Julie
Hoài cảm - Ý Lan
Tuổi mười ba - Thái Hiền
Hai năm tình lận đận - Vũ Khanh