Dạ KhúcHoàng Hạc - Thái Hiền
Tóc mây bay - Tuấn Ngọc
Em có nhớ - Tuấn Ngọc
Giòng thời gian - Thái Hiền
Đêm hoài vọng - Tuấn Ngọc
Tình Khúc dưới sao - Tuấn Ngọc
Đêm sâu - Thái Hiền
Chiều trên sông vắng - Tuấn Ngọc