Phạm Duy 1 - Ngày Đó Chúng Mình


Chuyện tình buồn/ Ngàn năm vẫn không quên - Duy Quang
Nghìn trùng xa cách - Thái Hiền
Ngày đó chúng mình - Duy Trác
Con đường tình ta đi / Trả lại em yêu - Duy Quang/Ái Vân
Tiễn em - Tuấn Ngọc
(các bài còn lại do các nhạc sĩ khác hoà âm)