Dù Nghìn Năm Qua ĐiĐêm trăng khuya
Ta muốn cùng em say
K. Khúc của Lê
Dù nghìn năm qua đi
Cánh hoa xưa
Mắt em vương giọt sầu
Yêu dáng em xưa
Hạt mưa bay cuối đời
Lệ buồn nhớ mi
Cung Đàn xưa