Hân hạnh được bạn ghé thăm trang "Hòa Âm Duy Cường".
Trang "Hòa Âm Duy Cường" được làm ra để ghi nhận những CD do nhạc sĩ Duy Cường hòa âm và phối khí tại hải ngoại trong suốt gần ba mươi năm qua.


(Để xem hết các CD, ấn vào mục "All" bên phải. Ấn vào từng tên của ca sĩ để xem các CD của họ.)


Danh Sách CD

*