Phạm Duy 4 - Tiếng Đàn TôiChiến sĩ vô danh
Dây thôn Vĩ dạ (Duy Cường hoà âm)
Tiếng đàn tôi
Chú Cuội (Duy Cường hoà âm)
Liên khúc
Đêm Xuân (Duy Cường hoà âm)
Kỷ vật cho em
Hoa thương nhớ ai
Tình nghèo
Xuân Ca (Duy Cường hoà âm)