Tâm Sự Gửi Về ĐâuNhạc mở đầu
Trên ngọn tình sầu
Chiều một mình qua phố
Tâm sự gửi về đâu
Rồi mai tôi đưa em
Áo lụa Hà đông
Kiếp dã tràng
Tình khúc thứ nhất
Tình cầm
Tôi ru em ngủ
Còn gì nữa đâu và nhạc kết.