Định Mệnh

Đêm Sao - Tuấn Ngọc
Định Mệnh - Ý Lan
Tình khúc Mưa Rơi - Thái Hiền
Xin Em Là Mặt Trời - Vũ Khanh
Tìm Em - Ý Lan
Mấy ngả - Tuấn Ngọc
Mưa Đêm - Thái Hiền
Mùa Xuân có đến không em - Vũ Khanh
Đêm Xưa - THái Hiền
Mùa thu đi qua - Tuấn Ngọc