Khi Tôi Về

Tình Cầm
Nghìn Thu
Còn chút gì để nhớ
Đừng xa nhau
Áo anh sứt chỉ đường tà
Mùa xuân yêu em
Ngày đó chúng mình
Lá diêu bông
Kỷ vật cho em
Khi tôi về