Hành Trình Phạm Duy
Về Miền Trung
Tiếng Đàn Tôi
Đêm Xuân - Cành Hoa Trắng
Viễn Du
Thương Tình Ca
Nếu Một Mai Em Sẽ qua Đời
Cửu Long Giang & Mẹ Trùng Dương
Tôi Ước Mơ
Lời Ru Bú Mớm Nâng Niu
Tình Cầm & Ngày xuân Con Én Đưa Thoi