Trở Về Mái Nhà Xưa
Chỉ có ta trong một đời
Chủ nhật buồn
Bài ca hạnh ngộ
Thanh xuân đánh giấc ngậm ngùi
Nhớ một chiều xuân
Bài không tên số 3
Trở về mái nhà xưa
Lời thiên thu gọi
Hãy yêu nhau đi
Nước mắt trên phím đàn