Khúc Nguyệt QuỳnhTrên Da Tình Yêu (Lê Uyên Phương)
Dêm Nhớ Trăng Sài Gòn (Phạm Đình Chương/Du Tử Lê)
Tình Long Lanh (Francois Bazin / Quỳnh Giao)
Yêu (Văn Phụng)
Chiều Rơi Menh Mang (Enrique Granados /Trịnh Y Thư)
Kỷ Niệm (Phạm Duy)
Hội Hoa Đăng (Dương Thiệu Tước)
Hẹn Một Ngày Về (Lê Hữu Mục)
Mơ Tiên (Dương Thiệu Tước)
Nhớ Bạn (Vũ Thành)
Xuân Thì (Phạm Duy)
Khúc Nguyệt Quỳnh (Marguerite Monnot / Nguyễn Xuân Nghĩa)