Tình Khúc Văn Phụng - Hoàng Trọng


1. Chán Nản (V.P.) 1972
2. Nhạc Sầu Tương Tư (Hoàng Trọng và Hoàng Dương) 1953
3. Tiếng Hát với Cung Đàn (V.P.) 1972
song ca với Vân Quỳnh
4. Tìm Một Ánh Sao (H.T.) 1962
5. Mưa trên Phím Ngà (Văn Phụng và Thanh Nam) 1959
(Huỳnh Nhật Tân viết phỏng theo hòa âm của V.P)
6. Bạn Lòng (H.T. & Hồ Đình Phương) 1956
Song ca với Ng. Thành Vân
7. Một thuở yêu đàn (H.T.) 1961
8. Suối Tóc (V.P. và Thy Vân) 1956
(Huỳnh Nhật Tân viết phỏng theo hòa âm của V.P)
9. Tình Trăng (H.T. & Hồ Đình Phương) 1957
song ca với Vân Quỳnh