Dấu Vết Tình Ta 1Kiếp đam mê - Khánh Hà
Đường xa ướt mưa - Khánh Hà
Tình Xa - Lệ Thu
Tiếc thu - Lệ Thu
Rồi mai tôi đưa em - Ngọc Minh
Nỗi niềm - Ngọc Minh
Tuổi biết buồn - Thái Hiền
Dấu Tình Sầu - Khánh Ly
Niệm Khúc Cuối - Khánh Ly
Nguyệt Cầm - Mai Hương
Suối tóc - Mai Hương