Bích Liên Hát Nhạc Buồn
  • Bến Xuân (nhạc Văn Cao - lời Phạm Duy)
  • Mộng Du (Phạm Duy)
  • * Đêm Thu (Đặng Thế Phong)
  • * Những Lời Ru Cuối (nhạc Tuấn Khanh / thơ Nguyễn Đình Toàn)
  • * Kiếp Nào Có Yêu Nhau (nhạc Phạm Duy / thơ Minh Đức Hoài Trinh)
  • * Còn Gì Nữa Đâu (Phạm Duy)
  • Chiều Khúc (Hoàng Khai Nhan)
  • Vết Chim Bay (nhạc Cung Tiến / thơ Phạm Thiên Thư)
  • Đôi Mắt Người Sơn Sơn Tây (nhạc Phạm Đình Chương / thơ Quang Dũng)
  • Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà (nhạc Phạm Duy / thơ Hữu Loan)