Thân ái chào bạn!

Thân chào các bạn.

Trang "Hòa Âm Duy Cường" được làm ra để ghi nhận những CD do nhạc sĩ Duy Cường hòa âm và phối khí tại hải ngoại trong suốt gần ba mươi năm qua.

Chúc các bạn vui vẻ.