Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa
Thà như giọt mưa
Hà nội ngày tháng cũ
Chuyện tình buồn
Em đến thăm anh một chiều mưa
Áo lụa Hà đông
Đưa em tìm động hoa vàng
Chiếc lá cuối cùng
Sao mà quên được
Tương tư
Hương xưa